TERAPIA GESTALT
Dodane przez tpolomski dnia Kwiecień 28 2010 17:09:21
TERAPIA GESTALT

"Ja robię swoje i Ty robisz swoje.

Ja nie jestem na świecie po to,

Żeby spełniać Twoje oczekiwania,

A Ty nie masz obowiązku spełniania

moich oczekiwań.

Ty jesteś Ty, a Ja jestem Ja.

Jeśli się spotkamy – to wspaniale.

Jeśli nie to trudno”

Frederick „Fritz” Perls

Terapia Gestalt jest jedną z głównych nurtów terapii humanistycznej, której twórcą był F.Perls. W terapii Gestalt proponuje się klientowi rozwój samoświadomości i pracę nad jego problemami osobistymi , akcentując wyrażanie stanów emocjonalnych, uczuciowych i fizycznych podczas sesji – (bazuje na omawianiu odczuć płynących z ciała, uczuć i emocji na „tu i teraz”.) Podstawą w terapii Gestalt jest relacja psychoterapeuta- klient. Według założeń terapii Gestalt to właśnie relacja leczy. Bazą procesu psychoterapeutycznego jest praca na relacji , gdzie psychoterapeuta szanuje wybory klienta, jest mu życzliwy i otwarty. Celem terapii Gestalt jest odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji i przywrócenie klientowi poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Terapia Gestalt nie ma poprzestawać jedynie na poszerzaniu świadomości, ale też ma prowadzić do konkretnych zmian życiowych.

Zasady gestalt:

W terapii Gestalt klient jest odpowiedzialny za przebieg terapii. Bierze on odpowiedzialność za swoje wybory i za pracę na sesjach.

Celem terapii Gestalt jest „zaszczepienie” nowych, wyuczonych zachowań na sytuacje w codziennym życiu klienta. Poprzez uczenie się adekwatnego wyrażania emocji i uczuć klient odzyskuje harmonię w życiu codziennym. Osiąga samokontrolę i odpowiedzialnie decyduje o sobie. Prawdziwa zmiana jest osiągana poprzez coraz większą akceptację siebie. Akceptacja ta jest więc pierwszym stopniem w dokonywaniu stopniowych zmian przez świadome podejmowanie decyzji.

 

O mnie >>

Dyplomy i ukończone kursy >>

Doświadczenie >>

Zakres usług >>